Chính Sách Riêng Tư

Tài liệu sau này đặt ra các chính sách riêng tư cho trang web Health + Beauty.

Health + Beauty cam kết cung cấp cho bạn những kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tốt nhất có thể. Health + Beauty bị ràng buộc bởi Đạo luật Privacy Act 1988 (Cth), trong đó đưa ra một số nguyên tắc liên quan đến sự riêng tư của cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Có rất nhiều khía cạnh của trang web có thể xem mà không cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên, để truy cập vào tương lai Health + Beauty tính năng hỗ trợ khách hàng bạn được yêu cầu gửi thông tin cá nhân riêng tư. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở một tên người dùng và mật khẩu duy nhất, hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm trong việc thu hồi mật khẩu bị mất của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thuê các công ty khác để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn để xử lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng, xử lý giao dịch hoặc vận chuyển hàng hóa của khách hàng. Những công ty này sẽ được phép để có được chỉ các thông tin cá nhân mà họ cần để cung cấp dịch vụ. Health + Beauty tiến hành các bước hợp lý để đảm bảo rằng các tổ chức này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ riêng tư và tính riêng tư liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Đối với mỗi khách truy cập để đạt được các trang web, chúng tôi expressively thu thập các thông tin sau không nhận dạng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại trình duyệt, phiên bản và ngôn ngữ, hệ điều hành, các trang đã xem trong khi duyệt web, thời gian truy cập trang và giới thiệu địa chỉ trang web. thông tin thu thập này được sử dụng duy nhất trong nội bộ với mục đích đo lưu lượng truy cập, xu hướng và cung cấp nội dung cá nhân cho bạn khi bạn đang ở trang web này.

Bất cứ lúc nào, chúng ta có thể sử dụng thông tin khách hàng cho mới, công dụng bất ngờ trước đây không được tiết lộ trong thông báo riêng tư của chúng tôi. Nếu hoạt động thông tin của chúng tôi thay đổi tại một số thời gian trong tương lai chúng tôi sẽ sử dụng cho những mục đích mới thôi, dữ liệu thu thập từ thời điểm thay đổi chính sách về phía trước sẽ tuân thủ các thông lệ được cập nhật của chúng tôi.

Những thay đổi chính sách riêng tư

Health + Beauty bảo lưu quyền thực hiện các sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn có phản đối Chính sách riêng tư, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng trang web.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, tùy thuộc vào trường hợp ngoại lệ cho phép của pháp luật. Nếu bạn muốn làm như vậy, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Bạn có thể phải đưa yêu cầu của bạn bằng văn bản vì lý do an ninh. Health + Beauty có quyền thu phí cho tìm kiếm và cung cấp quyền truy cập vào thông tin của bạn trên một cơ sở cho mỗi yêu cầu.

Liên hệ với chúng tôi

Health + Beauty hoan nghênh ý kiến của bạn về chính sách riêng tư. Nếu bạn có thắc mắc về chính sách riêng tư và muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng Facebook Messenger.